Dalarna mötesplatser för äldre, Kulturmiljö | Länsstyrelsen Dalarna


dalarna mötesplatser för äldre

Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Men det kan också vara privata eller ideella aktörer som står bakom eller så är drivs de i samarbete mellan flera olika.

Den politiska majoriteten i Region Dalarna har beslutat att maten till lasaretten i Falun och Mora skall tillverkas i Mora. Detta går stick i stäv med den utredning som tidigare presenterats och som förordar att maten till lasaretten skall lagas både i Falun och i Mora, i samarbete med kommunerna i Avesta, Säter och Ludvika.

Ofta finns ett schema som varierar över veckan och vad man hittar på formas ofta utifrån besökarnas intressen och önskemål. Här kan du läsa mer om mötesplatser och träffpunkter Organisationer och föreningar Ett sätt att träffa nya människor och få gemenskap är att gå med i en organisation eller förening.

dalarna mötesplatser för äldre

Dessa finns i hela landet och har regionala och lokala föreningar eller avdelningar som ordnar aktiviteter och träffar för seniorer. Det finns också organisationer och föreningar med fokus på ett visst intresseområde, det kan handla om it, en sport, resor eller en konstform.

dalarna mötesplatser för äldre

Här kan du läsa mer om organisationer och föreningar för seniorer Sällskap Många hushållsnära tjänsteföretag erbjuder sällskapstjänster. Det kan innebära dalarna mötesplatser för äldre någon tittar till dig, tar med dig på promenad eller att ni äter lunch tillsammans.

dalarna mötesplatser för äldre

Vissa företag har inriktat sig på just sociala aktiviteter och sällskap men det är även många hemtjänstföretag som erbjuder dessa tilläggstjänster. Det finns också volontära organisationer som erbjuder olika former av sällskap och gemenskap.

Vårdboende i Helsingborgs stad