Hässelby mötesplatser för äldre


par söker man i lindholmen smedstorp mötesplatser för äldre

Organisation Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Susanna Halldin Olsson. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

mötesplatser för äldre sverige sexdrega single

Visa allt i listan Direktörens stab Staben är stadsdelsdirektörens stödfunktion och ska också fungera som stöd och bollplank åt förvaltningsledningen, övriga chefer och medarbetare i förvaltningsövergripande frågor.

I stabsfunktionen ingår bland annat kommunikation, förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess samt innovation. Verksamhetsstöd och stadsmiljö Avdelningen verksamhetsstöd och stadsmiljö består av fyra enheter: I stabsenheten hässelby mötesplatser för äldre nämnd, registratur, arkivfrågor, säkerhet, trygghetsrelaterade frågor, informationssäkerhet samt kontakten med förvaltningens dataskyddsombud.

hova- älgarås dejting piteå landsförs. singel kvinna

Ekonomi- och inköpsenheten ansvarar för förvaltningens ekonomifrågor som redovisning, bokslut, budget och prognosarbete. Personalenheten hanterar chefsstöd inom hr-området samt vaktmästeri.

dating i haninge dating sites i umeå maria

Inom stadsmiljö- och lokalenheten finns bland annat björkvik single, lokalfrågor, praktisk säkerhet, plan- och miljöfrågor, upphandling samt it och telefoni. Förskola Avdelningen för förskola ansvarar för kommunala förskolor, öppen förskola och introduktionsförskola. Förskolan omfattar tio enheter med cirka 2 inskrivna barn.

  • Årsunda single
  • Öppen verksamhet i Hässelby Vällingby | streetanthemrecords.com
  • Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen.
  • Hitta träffpunkt och mötesplats för seniorer - Stockholms stad
  • Singlar i örebro olaus petri
  • Hammenhög dating

Inom avdelningen hanteras även handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt insatser till barn i behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan.

E-post: forskola.

Peter Forslund på Växthuset. Foto: Matilda Klar Verksamhet för pensionärer startar i Hässelby Sedan Växthusets gym stängde i Hässelby gård har verksamheten för pensionärer i området varit skral. Men nu startar två senioraktiviteter på Bibblerian. Nyheter Publicerad19 maj Växthuset i Vällingby centrum är den största mötesplatsen för seniorer i Hässelby-Vällingby. Tidigare fanns också ett gym under Växthusets regi i Hässelby gård, men för några år sedan flyttades också det till lokalen i Vällingby.

Avdelningen hanterar bland annat föräldrarådgivning, familjerätt, fältassistenter, fritidsgårdar och parklekar. Vuxna Avdelningen utreder vuxnas behov av stöd, vård och behandling. Avdelningen hanterar bland annat försörjningsstöd, missbruksproblematik, relationsvåld och medborgarservice.

Visa alla På dagverksamheten har man möjlighet att äta och fika tillsammans, spela spel, gå promenader eller samtala med andra. Här finns det utbildad personal som håller i aktiviteterna och ger den omsorg som behövs.

Avdelningen utreder, fattar beslut om och genomför insatser för vuxna upp till 65 år med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. Äldreomsorg Avdelningen för äldreomsorg utreder och fattar beslut om stöd- vård- och omsorgsinsatser för personer över 65 år, insatser som utförs av egna enheter eller privata vårdgivare.

Falkenbergsrevyn 2018 - Min syn på saken

Inom avdelningen finns hemtjänst.