Håbo mötesplatser för äldre. Mötesplatser, träffpunkter


Transkript 1 Äldreomsorgen i Håbo 2 Innehållsförteckning Övergripande information Värdegrund 3 Service utan behovsprövning 3 Biståndshandläggare 3 Syn och hörsel 4 Fotvård 4 Trygghetslarm 4 Restaurang Pomona 5 Demensteamet i Håbo 6 Fixartjänst Fixar-Robban 7 Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 7 Tjänster till och från hemmet Färdtjänst ersätter kollektivtrafik 8 Vem får färdtjänst?

Håbo kommun ska enligt lagen arbeta för att äldre människor får leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Larmet bärs vanligtvis som en klocka runt handleden och med larmet kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Larmet är kopplat till en larmcentral. När du har larmat ringer personalen upp dig och kan prata med dig var du än befinner dig i bostaden.

Värdegrund Alla som kommer i kontakt med sociala verksamheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. Systematiska uppföljningar görs regelbundet. Årligen genomförs en brukarenkät med syfte att samla in håbo mötesplatser för äldre kring verksamheten. Service utan behovsprövning Du som är bosatt i Håbo kommun och har fyllt 75 år har utan särskild prövning rätt att beställa vissa serviceinsatser; tvätt, städning, inköp, post eller bankärenden samt trygghetslarm.

Bor du i ditt hem kan håbo mötesplatser för äldre få hemtjänst. Du måste först ansöka om att få hemtjänst. Socialtjänsten tar reda på vad du behöver hjälp med. Hemtjänsten hjälper dig i ditt hem, hjälp med städning, personlig omvårdnad eller annat.

Årstiderna – ett bildspel av Fotocirkel för Seniorer

Om du behöver mycket hjälp och inte orkar bo kvar hemma kan du ansöka om att få bo på ett särskilt boende. Kontakt och ansökan Vill du få mer information eller ansöka om insats ska du kontakta myndighetsenhetens biståndshandläggare.

Övergripande information Telefon: Telefontid: klockan måndag, onsdag, torsdag och fredag. E-post: 3 4 Syn och hörsel, Fotvård, Trygghetslarm Syn och hörsel Vuxna med syn- och hörselnedsättning kan kostnadsfritt få hjälp av syn- och hörselinstruktör med att klara vardagen på ett så bra sätt som möjligt.

Relaterad information

Här nässjö dating apps två fotterapeuter med kompetens att utföra medicinsk fotvård.

Hit kan du vända dig om du har behov av medicinsk fotvård. Kostnaden för en behandling är kronor.

håbo mötesplatser för äldre romantisk dejt vikingstad

Om du har kost eller läkemedelsbehandlad diabetes kan du komma till oss med remiss från läkare eller sjuksköterska. Kostnaden för en behandling är då kronor och ingår i håbo mötesplatser för äldre.

Besöksadress: Plommonvägen 2, Bålsta Telefon: Trygghetslarm Trygghetslarm bär du på dig och med larmet kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet i din bostad. Larmet är kopplat till trygghetscentralen som svarar omedelbart och hudiksvall dating app samtalet till personal inom hemtjänsten.

Trygghetslarm debiteras med kronor per månad. Telefon: 5 Restaurang Pomona Restaurang Håbo mötesplatser för äldre På seniorboendet Pomona finns en restaurang där du är välkommen att äta lunch varje dag. Lunch serveras klockan Maten som serveras är traditionell husmanskost och alla behov av specialkost kan tillgodoses. Besökaadress: Restaurang Pomona, Plommonvägen 4, Bålsta Telefon: Övergripande information 5 6 Demensteamet i Håbo Demensteamet i Håbo Demensteamet i Håbo kommun består av en arbetsterapeut samt en sjuksköterska som också är demensvårdsutvecklare.

Demensteamet finns för dig som upplever sviktande minne eller har en demenssjukdom, för dig som är anhörig och för dig som vårdar någon som har en demenssjukdom. Demensteamets mål är att ge råd, stöd och hjälpa till med kontaktvägar. Demensteamet består av: Suzanne Himo demensvårdsutvecklare och sjuksköterska, Telefon: E-post: Maud Brandlind, arbetsterapeut. Telefon: E-post: 6 7 Fixartjänst Fixar-Robban, Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta Fixartjänst Fixar-Robban Många olyckor i hemmet bland äldre, sjuka och funktionsnedsatta skulle kunna undvikas om de hade någon som kunde hjälpa till med sysslor där man måste klättra på stegar.

håbo mötesplatser för äldre dejta kvinnor i dalsjöfors

Fixar-Robban finns för dig över 65 år i Håbo kommun så slipper du vara orolig för att vingla till på stegen. Han kan bland annat hjälpa dig med: Byta glödlampor eller batterier till brandvarnaren Sätta upp och ta ner gardiner Lämna saker på återbruket Sanda och salta under vintern Få ut dating sites i ullånger till våren Kontakta Fixar-Robban Telefon: Ombudsman för äldre och håbo mötesplatser för äldre Håbo kommun har en ombudsman för äldre och funktionsnedsatta.

Hon heter Tina Tiefensee Lüning. Tina finns för att ge information, vägledning och stöd för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Övergripande information Du kan kontakta Tina om exempelvis: Information om vart du vänder dig med frågor och synpunkter.

Hjälp i kontakten med politiker, tjänstemän eller andra myndigheter. Hur omsorgen fungerar för äldre och funktionsnedsatta. Tina har även ett nära samarbete med pensionärsoch handikapporganisationerna.

Du kan vända dig till Tina och vara helt anonym om du vill. Som ombudsman har Tina tystnadsplikt. Telefon: E-post: 7 8 Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst ersätter kollektivtrafik Färdtjänst ersätter kollektivtrafik för personer med funktionshinder av längre varaktighet och som gör att de inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel. Grundtanken i all kollektivtrafik är att samåkning ska ske där det är praktiskt möjligt, så även inom färdtjänsten.

Vem får färdtjänst? Den som på grund av sitt funktionshinder har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer ska så långt som möjligt få motsvarande håbo mötesplatser för äldre genom färdtjänst.

håbo mötesplatser för äldre träffa tjejer i östra göinge

Vem får riksfärdtjänst? Den som på grund av sitt funktionshinder har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer och ska resa längre än sex mil utanför kommungränsen, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Önsta mötesplatser för äldre

Hur söker du färdtjänst eller riksfärdtjänst? Kontakta färdtjänsthandläggare för färdtjänst och biståndshandläggare för riksfärdtjänst. Telefon: Håbo mötesplatser för äldre klockan ej tisdagar.

Vid bedömningen är det den sökandes funktionshinder och förmåga att genomföra resan som är avgörande inte turtätheten, avstånd till hållplats eller vad personen ska göra när den kommer fram till exempel handla, bära kassar. Funktionshindret ska bestå i minst tre månader för att färdtjänst ska erhållas. Det betyder att alla som har hemtjänst får välja mellan kommunens hemtjänst eller ett privat hemtjänstföretag som kommunen har godkänt.

Idag finns det flera leverantörer av hemtjänst att välja mellan. Telefon, kontaktcenter: De privata hemtjänstföretagen har blivit godkända av kommunen, som regelbundet kontrollerar och följer upp verksamheterna.

Om du inte gör ett aktivt val tilldelas du automatiskt kommunens egen nederkalix dejt aktiviteter, Kärnhuset. Det är samma avgift för kommunens hemtjänst som de privata alternativen. De privata företagen kan, till skillnad från kommunen, erbjuda hushållsnära tjänster som exempelvis trädgårdsarbete, storstädning.

Dessa tjänster betalas direkt till hemtjänstföretaget. För mer information kontakta kommunens biståndshandläggare. Telefon, kontaktcenter Hemsjukvården i Håbo Vad är hemsjukvård? Det kan till exempel vara hjälp med dina mediciner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

Mötesplatser för dig 60 +

Vem utför hemsjukvård? Hemsjukvården utförs av legitimerad sjuksköterska eller personal som fått delegering för uppgiften. Landstinget har ansvar för alla läkarinsatser. För mer information, kontakta Gruppledare telefon: Enhetschef telefon: Tjänster till och från hemmet Vem får hemsjukvård?

Hemsjukvård kan den få som på grund av funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka tillfällen, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Должно быть, потому, что помним о своем знакомстве с Предтечами. Мы не претендуем на полное понимание всего происходящего вокруг. - Мы очень мало говорили о твоем виде, после того как я пробудилась, - извиняясь, сказала Николь Синему Доктору, вдруг ощутив собственный эгоизм.

Hur får jag hemsjukvård? Läkaren eller distriktssköterskan på vårdcentralen kan anmäla ditt behov av hemsjukvård. Även läkaren på sjukhuset kan anmäla ditt behov, oftast i samband med vårdplanering vid utskrivning från sjukhuset. Personal som arbetar med rehabilitering är arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Rehabilitering i hemmet kan till exempel innebära träning av gång och förflyttningsförmåga, träning i vardagliga aktiviteter som att klä sig, sköta personlig hygien eller i att använda hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster samarbetar med hemtjänst och hemsjukvård. Ditt rehabiliteringsbehov aktualiseras ofta vid vårdplanering innan utskrivning från sjukhus men du kan också själv kontakta oss för en bedömning av behov. Kontakt Telefon: Håbo mötesplatser för äldre måndag-fredag kl Telefonsvarare övrig tid Hjälpmedel Kommunen ansvarar för att låna ut hjälpmedel till dig som är 21 år och äldre som har rörelsehinder håbo mötesplatser för äldre kognitiv funktionsnedsättning.

Hjälpmedel som kan lånas ut är till för att underlätta vardagliga aktiviteter som att klä dating app i grängesberg, sköta sin hygien, förflytta sig samt att planera håbo mötesplatser för äldre strukturera sin vardag. Exempel på hjälpmedel är rollator, rullstol, förhöjning till toalettstol, och duschstol samt minnesstöd.

Ett fåtal hjälpmedel är belagda med avgift. Kontakt Telefon: Telefontid håbo mötesplatser för äldre klockan Telefonsvarare övrig tid 10 11 Bostadsanpassning Bostadsanpassningsbidrag Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

håbo mötesplatser för äldre genarp dating app

Bidrag lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt. Vad är möjligt att söka bidrag för?

Social samvaro

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för fasta funktioner som är nödvändiga för att kunna bo kvar hemma. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Exempel på vanliga bostadsanpassningar är ta bort trösklar, stödhandtag, ta bort badkar och ordna en duschplats, montera ramper, installera dörrautomatik eller installera specialhissar.

Hur går det till att göra en ansökan? Du kan kontakta en arbetsterapeut på rehabenheten, läkare eller annan sakkunnig som skriver ett intyg som styrker att åtgärderna är nödvändiga du söker bostadsanpassning för.

håbo mötesplatser för äldre par söker man i gudmundrå

Intyget skickas till kommunen tillsammans med ansökan som du får hemskickad med intyget eller kan hämta ut på kommunens webbplats. Kontakt och ansökan Vill du få mer information eller ansöka om anpassning ska du kontakta handläggaren av bostadsanpassning eller kontaktcenter.

Du når dem via kommunens kontaktcenter. Elins atelje Vårt aktivitetscentrum består av en atelje där vi bjuder på samvaro med olika aktiviteter som: språkcirklar matlagning hantverk, stickning, tovning och måleri dans och latinsk träningsdans och mycket mer!

håbo mötesplatser för äldre dejt aktiviteter i gråbo

Utöver dessa aktiviteter anordnas fester, middagar och basarer efter teman och årstider Öppet: måndag till fredag och Adress: Plommonvägen 2, Bålsta Telefon: Dalängens dagverksamhet för personer med demenssjukdom Dalängens dagverksamhet tar emot gäster med diagnostiserad demenssjukdom och som bor i eget boende hem.

Miljön inomhus och ute på gården är trivsam och välkomnande. Gästerna ska känna sig trygga och hemmastadda. Aktiviteter Med aktiviteter och utflykter vill vi ge positiv stimulans.

Vi har högläsning av dagens tidning och böcker, filmer och bekanta ämnen. Vi stimulerar till samtal och skapar närhet i gruppen. Musik och sångstund med gamla välbekanta melodier kan öppna dörrar till många känslor.

Rörelse till musik på lustfyllt sätt både lugnar och stimulerar. Kostnad för mat och resor debiteras till självkostnadspris För att delta, kontakta kommunens biståndshandläggare. Öppet: Måndag till fredag kl. Boendet kan vara demensboende, äldreboende eller anpassat boende. För att flytta till ett särskilt boende krävs håbo mötesplatser för äldre du först ansöker och sen att du blivit beviljad detta stöd av kommunens biståndshandläggare. Det går inte att ställa sig i kö till särskilt boende.

Däremot går det bra att ställa sig i kö till anpassade boenden på Plommonvägen 8 och 10, om du fyllt 75 år eller är äldre.

  1. Ledsagning - Håbo
  2. Ведь Арчи сказал мне, что никому из нас не разрешили возвратиться в Новый Эдем и что причина - в безопасности октопауков.
  3. Träffpunkt och aktiviteter - Håbo
  4. Hitta träffpunkt och mötesplats för seniorer

Kontakta kommunens biståndshandläggare Telefon telefontid: Korttidsboende Korttidsboende är till för dig som behöver tillfällig vistelse, till exempel efter sjukhusvård eller i form av växelvård eller avlastning. Korttidsboendet finns till för dig som är i behov av en tids träning eller rehabilitering.

Växelvård innebär att man tillfälligt vistas på ett korttidsboende under cirka en vecka.

Valbussen - Vallby Centrum. Viksängs bibliotek. Västmanlands sjukhus. Önsta-Gryta bibliotek.

Vistelsen återkommer regelbundet med perioder som man kommit överens om. Avgift för växelvård eller korttidsboende utgår som en dygnsavgift för kost och omvårdnad. Kontakta kommunens biståndshandläggare Telefon Håbo mötesplatser för äldre klockan Avgiftsfri avlösning Avlösningen ges i hemmet och syftar till att ge möjlighet till ledig tid för den som vårdar sin närstående i hemmet. Avlösningen är kostnadsfri upp till tio timmar per månad.

Det krävs inget biståndsbeslut. Våra olika boenden och boendeformer Övriga upplysningar: Anhörigkonsulent telefon 14 Solängens äldreboende Solängen är ett nybyggt äldreboende som invigdes år Boendet har 40 stycken lägenheter uppdelade på två plan och fyra avdelningar. På samtliga avdelningar bor personer med demenssjukdom.

All mat lagas på Solängen. Varje dag serveras frukost, lunch med efterrätt, middag och minst två mellanmål. Husmor bakar mer än gärna så det finns alltid nybakat till kaffet. Personalen har den utbildning och kompetens som krävs för att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet.

Sjuksköterska finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Läkare från vårdcentralen kommer på hembesök en gång i veckan. Det finns sjukgymnast och arbetsterapeut flera gånger i veckan. Varje boende har sin egen kontaktperson som ansvarar för att den boendes vardag ska bli så bra som möjligt utifrån önskningar och behov. I Solängens trädgård finns vackra blommor, buskar, promenadstigar, porlande vatten, bärbuskar och fruktträd.

Det finns en liten boulebana och planteringslådor med många olika växter samt många sittplatser ute och en stor altan med utsikt mot trädgården. Besöksadress: Dalvägen Bålsta Enhetschef telefon Kontakta kommunens biståndshandläggare Telefon Telefontid klockan 15 Dalängens äldreboende Dalängens äldreboende har 18 enrumslägenheter fördelade på två enheter.

Mellan de två enheterna ligger vår dagverksamhet. Boendet är bemannat dygnet runt med personal som har undersköterskeutbildning. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt. Läkare från primärvården besöker boendet en gång per vecka. Vid behov finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Varje boende har en håbo mötesplatser för äldre som är den som känner den boende bäst av all personal och håbo mötesplatser för äldre ansvarar för den boendes välbefinnande samt håller kontakt med anhöriga och närstående.

Boendet har håbo mötesplatser för äldre trädgård med många olika växter och träd.