Kalmar mötesplatser för äldre. Bli medlem utan kostnad!


Vi vill vara en kyrka som välkomnar alla människor - genom hela livet

Elevhälsan Elevhälsan Hos elevhälsan på din skola kan du få hjälp med allt som rör din hälsa. Hit kan du också vända dig för att bara prata med en vuxen och för att få hjälp och stöd.

kalmar mötesplatser för äldre

Elevhälsan finns på alla skolor och här arbetar sjuksköterska, läkare, psykolog och kurator. Vill man träffa skolläkare, skolpsykolog eller skolkurator behöver man oftast boka en tid via skolsjuksköterskan.

Er det her det er party? Är det här det är party? (Erre herre er party? / Ær'e hær'e er party?)

Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen Till ungdomsmottagningarna i Kalmar län kan du vända dig för att få hjälp och stöd eller bara för att prata. Det kan vara funderingar om kroppens utveckling, alkohol och droger, preventivmedel och akut-piller, graviditet, könssjukdomar eller relationer. Ungdomsmottagningarna vänder sig till tjejer upp till 23 år och för killar upp till 25 år.

Ungdomsmottagningen på nätet, umo.

Akut läge - direkt hjälp

Här kan du bland annat läsa om sex, kroppen, relationer och att må dåligt. Vid problem som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner vänder du dig hit för att få hjälp och samtalsbehandling.

kalmar mötesplatser för äldre

Här kan du också få hälsosamtal, kost- eller träningsråd, sluta-rökasamtal eller hjälp med att dricka mindre alkohol. På hälsocentralen arbetar till exempel sjuksköterska, läkare och psykolog. Psykiatriska vården Vid allvarligare psykiska besvär vänder du dig till den psykiatriska specialistvården.

Så är vi inne i sommaren! Denna efterlängtade årstid som tillåter lite friare tillvaro ute i naturen. Drygt ett år har vi nu levt med pandemin inpå oss.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Oskarshamn har även en spädbarnsverksamhet kopplat till sin mottagning. Vuxenpsykiatrin för dig som är 18 år eller äldre Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Det finns psykiatriska öppenvårdsmottagningar över hela länet dit du kan vända dig.

kalmar mötesplatser för äldre

Socialtjänsten Socialtjänsten Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Kommunernas socialtjänst erbjuder stöd, hjälp, vård och omsorg i många olika situationer för barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Till socialtjänsten kan du också vända dig om det finns misstanke om att ett kalmar mötesplatser för äldre far illa eller om det finns problem med alkohol och droger.

kalmar mötesplatser för äldre

AnorexiBulimiCenter mottagning Kalmar och AnorexiBulimiCenter mottagning Västervik erbjuder specialiserad, kvalificerad och individanpassad vård för barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer som drabbats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ätstörning UNS. Upptagningsområdet är hela Kalmar län. Familjecentralen Familjecentralen Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn.

1177 Sjukvårdsrådgivningen

Om någon familjemedlem mår dåligt, vare sig det är en förälder eller ett barn, påverkas hela familjen. Hit kan man som förälder vända sig bara för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om man behöver det. På en familjecentral samverkar flera olika slags enheter, till exempel barnhälsovården, mödrahälsovården, socialtjänsten och öppna förskolan.

Barnhälsovården - barn under 6 år Barnhälsovården - barn under 6 år Barnhälsovården tar emot barn, upp till 6 års ålder. Kalmar mötesplatser för äldre barnhälsovården kan man vända sig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling.

Läs mer om Gemenskap

I barnhälsovården arbetar sjuksköterskor och läkare. Kommunal hjälp och stöd till unga som mår dåligt Kommunal hjälp och stöd till unga som mår dåligt I länets kommuner finns flera olika verksamheter som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa där du kan få hjälp och stöd.

Telefonjourer och rådgivning Telefonjourer och rådgivning Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Folkets hus och bygdegårdar

Ett exempel är BRISBarnens rätt i samhället, på telefon dit alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. BRIS har också en vuxentelefon som tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. BRIS Vuxentelefon har telefon 50 Patient- dejt bjuråker- norrbo närståendeföreningar Patient- och närståendeföreningar Genom patient- och närståendeföreningar kan man få kontakt med och träffa andra som är i samma situation som man själv.