Mötesplatser för äldre sweden


Det finns mötesplatser för äldre sweden sjukdom som heter demens, utan det är ett samlingsnamn på en rad sjukliga förändringar i hjärnan.

Swedish photographer. Authority control.

Dessa skador påverkar våra kognitiva förmågor, som tex. Beroende på vilka delar av hjärnan som mötesplatser för äldre sweden kan symtomen yttra sig på olika sätt, och det finns många olika diagnoser.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste tätt följd av vaskulär demenssjukdom och Lewy Body sjukdom.

mötesplatser för äldre sweden

Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Någon garanti finns inte, vad du än ibland kan läsa i tidningarna.

Mötesplatser för seniorer

Men det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att ett rikt socialt och aktivt liv, där man utmanar sin hjärna, är av godo. Det är också klokt att hålla sitt blodtryck i schack och undvika överkonsumtion av alkohol.

mötesplatser för äldre sweden

Nej, än så länge kan vi endast symtomlindra under sjukdomens tidiga faser. Just nu pågår intensiv forskning, inte minst i Sverige, för att förstå sjukdomen bättre och kunna utveckla effektiva läkemedel. Visserligen är demenssjukdomar vanligare vid högre ålder, men det är sjukdomar som kan drabba personer redan vid fyrtio eller femtio års ålder.

Fränninge-vollsjö mötesplatser för äldre

Eftersom det inte finns botemedel är det också sjukdomar som på sikt leder till döden. Hur stor är risken att jag också drabbas?

Risken ökar om det finns i släkten, men det behöver inte alls betyda att du drabbas. Fördelen för dig är att du kan förebygga med din livsstil, och att du är medveten om tidiga sjukdomstecken som kan symtombehandlas. Men han vägrar lyssna när jag tar upp det.

Parked at Loopia

Vad ska jag göra? Det finns möjlighet att få professionell hjälp. Vänd dig till er vårdcentral och berätta vad du upplever. Ofta kan man också komma i kontakt med en demenssjuksköterska via sin kommun.

Alzheimer Sverige - för personer och anhöriga med Alzheimers sjukdom

Det är viktigt att få rätt diagnos och behandling. Tänk på att kognitiva problem faktiskt inte behöver bero på en demenssjukdom. Det kan också finnas andra förklaringar. På Alzheimer Sverige arbetar vi bland annat för att sprida kunskapen om hur en minnesutredning går till, och vad du som patient har rätt till.

Läs mer om hur processen går till steg för steg, och vilka möjligheter som finns tillgängliga inom sjukvården. Läs mer Kognitiva hjärnsjukdomar Det finns många olika slags kognitiva hjärnsjukdomar demenssjukdomar och ledande forskare misstänker att det finns ännu fler än de som hittills har konstaterats.

mötesplatser för äldre sweden

Orsak och förlopp skiftar, men gemensamt för dem är att de på olika sätt angriper och skadar hjärnans celler. Läs mer Café minnesvärt Medlemmar och besökare till Café minnesvärt håll ut, Vi vet att det är svårt!

Parked at Loopia

Vi hade hoppats på att kunna öppna upp våra lokala mötesplatser i liten skala i början av november. Vi beklagar att vi inte kan göra det då vi vet att många känner sig ensamma och saknar den sociala samvaron som mötesplatserna kan ge. Ja tack, jag vill bli medlem för kr och få 4 nr av tidningen minnesvärt direkt hem i brevlådan!