Norrbotten mötesplatser för äldre, Byborna ska väcka liv i den gamla bagarstugan – en historisk mötesplats


Starkare samverkan mellan Region och kommuner Lättare norrbotten mötesplatser för äldre vårdpersonal att göra säkra bedömningar Nyttor för samhället: Mer jämlik vård i glesbygd Hjälper vårdgivarna att klara brunna dating app demografiska utvecklingen Användare Äldre individer som bor hemma eller i särskilt boende, sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter norrbotten mötesplatser för äldre anhöriga.

Citat — Det är inte bara tekniken som är viktig utan det handlar även om att utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner genom en nära samverkan på både regional och lokal nivå.

Ingela Johansson, projektledare, Region Norrbotten. Behov och utmaningar I glesbygden är vård och omsorg en stor utmaning då hembesök ofta kräver långa resor.

Äldresupporten vill hjälpa äldre som bor kvar hemma i Luleå

Det gör att många äldre kan känna sig otrygga norrbotten mötesplatser för äldre service och tjänster är långt ifrån dem. Den demografiska utvecklingen visar även tydligt att antalet vård- och omsorgstagare i glesbygd kommer att öka i framtiden medan tillgången på personal minskar.

Region Norrbotten och kommunerna sökte därför efter nya sätt att använda modern teknik för att sköta mer av vård och omsorg på distans.

Under — genomfördes ett första projekt att med stöd av teknik och nya arbetssätt stödja äldre personer med demens som bor i glesbygd. Men målgruppen var snävt definierad vilket resulterade i en mycket liten testgrupp, och även testperioden var för kort. Utifrån de erfarenheterna började man fundera på en bredare ansats för att möta den demografiska utmaningen. Resultatet blev att Region Norrbotten drog igång EU-projektet RemoAge där man utarbetat arbetssätt för att nyttja teknik i vård- och omsorgsarbete.

Region Norrbottens presskonferens

I Norrbotten har 11 av 14 kommuner deltagit och projektet har omfattat runt patienter och personal som utbildats i nya arbetssätt och metoder. En stor del av projektet har handlat om samverkan, på regional och på lokal nivå mellan alla chefer och projektledare, och personal och användare.

Vårdgivarna har tillsammans tagit fram gemensamma rutiner för nya arbetssätt. Lösning och funktion Sammanlagt har verksamheterna testat nio olika tjänster: Mobilt trygghetslarm: Personer inom både särskilt boende och ordinärt boende har använt olika former mobila trygghetslarm med GPS-funktion, t.

Nattillsyn: En mörkerseende kamera installeras hos brukaren. Personalen som gör tillsynsbesöken får ett program installerad i sin dator eller surfplatta.

Mötesplatser

De aktiverar oftast 1 — 3 gånger per natt tjänsten och gör ett tillsynsbesök via kamera hos brukaren. Personalen kan göra tillsynsbesök från arbetslokal eller bil. Anhörigstöd: Man använder surfplatta eller dator för att via en videotjänst träffa en anhörig som vårdar en närstående. Anhörigvårdaren får låna en surfplatta om de saknar utrustning själv. Anhörigkonsulent bokar in samtal med den anhöriga och ringer upp via en videotjänst.

Best Agers Lighthouses - åldersmedvetna arbetsplatser

Läkarkonsultation mellan läkare, patient och hemsjukvårdens sjuksköterska: Tjänsten vänder sig till patienter inom hemsjukvård. Hemsjukvårdens sjuksköterska uppmärksammar ett behov och bokar in läkarbesök via videotjänst med hälsocentralens läkare.

Läkaren deltar via videolänk från sin expedition där hen har tillgång till dubbla skärmar, kamera och headset. Rond via video: Vid de inplanerade ronderna på särskilt boende kontaktar kommunens sjuksköterska läkare på Hälsocentralen och ronden sker via video.

Centerpartiet lokalt

Vid akuta sjukdomsfall kontaktar kommunens sjuksköterska Hälsocentralens sjuksköterska och avtalar tid med läkare för konsultation. Palliativ konsultation: Palliativa rådgivningsteam PRT har tillsammans med hemsjukvården och vård- och omsorgsboenden i kommunen testat palliativ konsultation via video.

sävar- holmön dejt

Tjänsten möjliggör att hemsjukvårdens sjuksköterskor kan från patientens hem erbjuda videomöten med PRT teamets läkare och sjuksköterska för konsultation, rådgivning och uppföljning. Ifall patienten är inlagd på sjukhus och har behov av vårdplanering sker den via video från sjukhuset. Elektronisk medicinhantering: Evondos tjänst för automatisk läkemedelsdosering erbjuds för personer inom hemsjukvården som behöver viss hjälp med regelbunden medicinering.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Målet är att patienterna blir mer självständiga med sitt läkemedelsintag samtidigt som patientsäkerheten bibehålls. För att kunna nyttja denna tjänst krävs dosförpackade läkemedel. Personalen fyller på läkemedelsautomaten varannan vecka.

träffa singlar svärtinge

Många av tjänsterna har redan implementerats i olika kommuner, medan det finns rekommendationer för andra att breddinföras. Nattillsyn via kamera används t.

Öppen verksamhet Luleå

Anhörigstöd via video är implementerat i de två kommunerna som deltog i piloten. EU har bidragit med 65 procent av kostnaderna. Den totala budgeten var på 2 miljoner euro, varav kommunernas andel varit drygt euro. De största vinsterna har skett genom tidsbesparingar och minskat resande. Bara genom tjänsten nattillsyn via kamera har man sparat nästan 1 personaltimmar i månaden och minskat resandet med nästan 2 mil i månaden.

Byborna ska väcka liv i den gamla bagarstugan – en historisk mötesplats

Norrbotten mötesplatser för äldre en planerings- och förberedelsefas på sex månader har nya metoder och teknik testats under två år.

Projektet började med en workshop där lokala chefer för olika områden fick vara med att ta fram en prioriteringslista på de viktigaste lösningarna och resurserna som behövdes i deras verksamheter. Därefter hölls mer lokala workshops med aktuell personal för att kartlägga nuvarande arbetssätt och diskutera hur man skulle införa nya metoder. Och att man frågar, vad ser ni för hinder på resans gång, vilken sorts utbildning och teknik behöver man?

Det fanns en viss teknikrädsla och i första fokusgruppen fanns oro för att mista jobbet. Den farhågan framkom inte senare och personalen tyckte tekniken var lätt att utnyttja, säger Ingela Johansson, projektledare på Region Norrbotten.

 • Norrbottens väg mot bättre äldrevård på distans | RISE
 • Frustuna par söker man
 • Sävar träffa singlar
 • Par söker man i ryssby
 • Äldresupporten vill hjälpa äldre som bor kvar hemma i Luleå - P4 Norrbotten | Sveriges Radio
 • Kontakt Om oss Vi seniorer är inte ett kollektiv — vi är alla helt unika människor med varierande intressen, behov och önskemål om vad vi vill ägna vår tid åt.
 • Öppen verksamhet i Luleå | streetanthemrecords.com
 • Distrikt Norrbotten - PRO

Man var även noga med att ta med IT personal från kommunen på ett tidigt stadie. Infrastruktur är singlar i hortlax. Utan den hade vi inte kommit så här långt, säger Ingela Johansson.

hitta sex i tyresö

Därefter tog man fram en handlingsplan för införande av tjänsterna. Pilotprojekten har sedan utförts under 6—8 månader, följt av utvärderingar där både personal och brukare fått fylla i enkäter om tjänsterna.

Vidare har erfarenheter fångats upp via fokusgruppsintervjuer med berörd personal.

Ge Luleå en fritidsgård för seniorer Kjell Eriksson, kandidat nr 15 på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige i Luleå, skriver i Norrbottens-Kuriren: Det var decennier sedan ungdomsfinnarna blommade ut. De flesta har fimpat och gett upp tjuvröken.

Syftet med utvärderingar har varit att ge beslutsunderlag så att verksamheterna kan norrbotten mötesplatser för äldre om tjänsterna ska breddinföras. Det kan ibland vara svårt att få alla medarbetare att ta till sig nya metoder och släppa gamla rutiner som man är vana vid, så där gäller norrbotten mötesplatser för äldre att ha noggranna uppföljningar, säger Marja-Leena Komulainen, projektledare på Norrbottens Kommuner.

Personalen måste få tid att träna den nya tekniken, och att det finns tillgänglig IT support så att de kan få hjälp. När man implementerar nya arbetssätt är det viktigt att följa upp och se hur det fungerar, men även att man insisterar att man använder det arbetssättet, att det är det som gäller. Om det inte finns den inställningen hos personalen att använda sig av det nya då blir det inte av.

singlar i vantör

Chefen måste vara aktiv och ta de beslut som krävs för att normalisera nya arbetssätt, säger Marja-Leena Komulainen. Samtidigt har totalt 24 lokala projektledare från olika kommuner och verksamheter ansvarat för genomförande av testerna på lokal nivå. Cheferna utsåg lokala projektledare från sina verksamheter.

på dejt röra

Det tror vi har varit en framgångsfaktor, eftersom de sen blir kvar i verksamheten. Istället för att det kommer någon utifrån som kliver in och sen försvinner.

Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Men det kan också vara privata eller ideella aktörer som står bakom eller så är drivs de i samarbete mellan flera olika.

På så vis känner medarbetarna att de här direktiven kommer inte uppifrån, varken prioriteringen eller arbetssätten, utan det kommer från dem som är direkt berörda, säger Ingela Johansson.

En regional styrgrupp bestående av chefer från socialtjänst, IT, politik och brukarorganisationer har också haft ett möte en gång i månaden, medans varje deltagande kommun hade en egen operativ ledningsgrupp som också träffades en gång per månad.

 • Luleå Centrala - PRO
 • Levene göra på dejt
 • Hofterup romantisk dejt
 • Speed dating i björboholm
 • Ge Luleå en fritidsgård för seniorer - Centerpartiet
 • Telefon: E-post: Vad kan man göra på arbetsplatser för att ta tillvara äldre personals kunskap och kompetens inför generationsväxlingen?
 • Mötesplatser - Luleå kommun
 • Best Agers Lighthouses - åldersmedvetna arbetsplatser - Region Norrbotten

Många äldre anser också att tekniken underlättat deras vardag. En bieffekt av projektet är också att samverkan har stärkts mellan Region och de olika kommunerna, samt mellan vårdpersonal som samarbetat för att ta fram nya arbetsrutiner. Det minskade resandet leder också till en förbättrad arbetsmiljö och att personalresurser kan nyttjas mer effektivt.