Vallentuna mötesplatser för äldre, Dagverksamhet


Träffpunkterna drivs av socialförvaltningen i nära samverkan med socialt inriktade föreningar, volontärer och frivilligorganisationer.

vallentuna mötesplatser för äldre

De flesta av våra aktiviteter sker i samverkan med dessa föreningar. Träffpunkten på Allévägen 10 fungerar som en frivilligcentral och koordinerar och synliggör föreningarnas aktiviteter för kommunens invånare.

vallentuna mötesplatser för äldre

Aktiviteterna kan vara allt möjligt som allsång, frågesport, handarbete, besöka utställningar med mera. Mer information och schema hittar du på Träffpunktens webbsida Pensionärsföreningar och församlingar Vallentuna har även engagerade pensionärsföreningar och församlingar som anordnar aktiviteter, resor och träffar.

vallentuna mötesplatser för äldre

Information om deras aktiviteter hittar du i trycksaksprodukten Träffen, som finns att hämta på kontaktcentret på Kulturhuset eller på Träffpunkten Allévägen Värdighetsgarantier I Vallentuna vallentuna mötesplatser för äldre finns värdighetsgrantier inom biståndshandläggning. Genom värdighetsgarantier vill Vallentuna kommun förtydliga vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

vallentuna mötesplatser för äldre

Du får ökade möjligheter att påverka och bestämma över din egen tillvaro, att uttrycka dina synpunkter och önskemål samt ges möjlighet att känna trygghet rindö träffa tjejer meningsfullhet.

Dina uttalade behov och önskemål beaktas i den utredning som ligger till grund för beslut om stöd och hjälp. Den personal som besöker dig bär en tydlig namnbricka och kan identifiera sig med en fotolegitimation.

vallentuna mötesplatser för äldre

Synpunkter och klagomål Om du upplever att vi inte följer det vi lovar i värdighetsgarantierna vill vi att du kontaktar oss: via telefon.