Ljusdal mötesplatser för äldre. Äldreboende i Ljusdal | streetanthemrecords.com


Äldreboende Ljusdal

Under dessa två uppstartsdagar har syftet varit att påbörja en lokalt förankrad och kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik. Beslutet är fattat av rektorerna i samverkan med skolchef för att minska spridningen av covid Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

ljusdal mötesplatser för äldre

En digital föredragning om den fördjupade översiktsplanen håller på att förberedas och vi återkommer så snart som möjligt med mer information om den. Unitis styrelse och Ljusdals kommun har nu i samförstånd sagt upp avtalet som upphör att gälla den 31 maj. I och med det kommer de 27 kunder som har sin dagliga verksamhet på Unitis att bli erbjudna sin plats i kommunens verksamhet från och med 1 juni.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Som en del i det arbetet vill vi gärna att så många som möjligt tycker till om utkastet 18 feb Kampanj mot våld i ungas parrelationer För femte året i rad pågår nu kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Den vill öka ungas kunskaper om vad som kännetecknar en bra relation och vad våld är, och samtidigt bredda vuxnas kunskap om våld i ungas relationer.

Kompostering, återbruk och återvinning är centralt i den cirkulära ekonomin. Användningen av plast, kemikalier och allergener måste minska.

Kampanjen pågår under februari och mars. Vidare beslutades tidsbegränsad parkering på del av Tällegatan och sänkt hastighet på Garvarvägen och Gärdeåsvägen.

ljusdal mötesplatser för äldre

Alla förändringar gäller från 1 mars. Restriktionerna finns både på plats på fritidsgårdarna och i form av maxantal besökare.

Mötesplatser för äldre i ljusdal

Inomhus handlar det om ytskiktsrenovering och anpassningar för toaletter, kök samt personalutrymmen. Händelsen har lett till en arbetsrättslig åtgärd enligt smittskyddslagen. Folkbiblioteken öppnar för besökare och alla verksamheter har att förhålla sig till pandemilagens förordning som säger att varje besökare ska ha 10 m² till sitt förfogande.

Det innebär ljusdal mötesplatser för äldre området kan bebyggas med bostäder. Den 4 februari beslutade kommunstyrelsen att Ljusdal ska medverka även i kommande programperiod Innan försäljningen är klar ska avtal tecknas av parterna. Men om du planerar att bygga något i sommar är det dags att söka bygglov. Sändningen kan ses via dator, läsplatta, mobil.

ljusdal mötesplatser för äldre